De matrijsplaten worden voorzien van meetrapporten.